Vyskúšajte spoluprácu s majstrom,

ktorý robí svoju prácu inak ako ostatní hráči na trhu.

Budete prekvapení výsledkami!

Naša spoločnosť ponúka svoje skúsenosti a spoluprácu pri vymáhaní Vašich problematických pohľadávok počas celého inkasného procesu:
Mimosúdne inkaso | Súdne inkaso | Exekučné inkaso.


O nás

Spoločnosť Collection SK, s.r.o. je spoločnosť v oblasti služieb správy pohladávok (Credit Management Services - CMS). Naše služby zahŕňujú všetky činnosti, ktoré je potrebné vykonať v procese od okamihu vystavenia faktúry do momentu úhrady dlžnej sumy. Vďaka bohatým skúsenostiam nášho manažérskeho tímu ponúka spoločnosť Collection SK svojim klientom dôkladné spravovanie akéhokoľvek rozsahu pohľadávok a vysokú efektivitu pri ich uspokojovaní, s cieľom výrazného zlepšenia cash flow klienta.

Spoločnosť Collection SK založil Juraj Kuruc, ktorý má dlhoročnú prax v segmente vymáhania pohľadávok, na pozíciách riadiacich manažérov v oblasti bankového sektoru, poisťovníctva a obchodu. Firma sa prezentuje tímom so širokou znalosťou trhu, ktorú manažéri a inkasní pracovníci v praxi vyskúšali v týchto segmentoch. Tieto skúsenosti umožňujú kreatívne nastavenie inkasného procesu pre akéhokoľvek obchodného partnera. Z komplexnej správy pohľadávok profitujú podniky akejkoľvek veľkosti a zamerania, pretože špecializované služby Collection SK im pomáhajú minimalizovať náklady na takúto činnosť a znižovať riziko spojené s neplnením dlhov.

Efektívne zabezpečovanie spravovania a uspokojovania pohľadávok má pritom výrazný prínos aj pre spotrebiteľov, pretože straty spôsobené nesplácaním dlhov sú zahrnuté v cene akéhokoľvek tovaru či služby.

Okrem vlastných pobočiek ťaží Collection SK aj zo spolupráce s inými inkasnými spoločnosťami v zahraničí, ktoré sa špecializujú na poskytovanie správcovských služieb v danej krajine.

Juraj Kuruc, konateľ spoločnostiNáš pracovný tím:
 

  • Výkonný riaditeľ s bohatými skúsenosťami v oblasti vymáhania pohľadávok
  • oddelenie vymáhania pohľadávok – early collection
  • oddelenie vymáhania pohľadávok – primárne inkaso
  • oddelenie vymáhania pohľadávok – sekundárne inkaso, dlhodobá správa
  • oddelenie vymáhania pohľadávok – súdne a exekučné inkaso
  • oddelenie dohľadávania a zisťovania bonity
  • oddelenie inšpektorov
  • oddelenie administratívy a IT


Operačné centrá spoločnosti:

Bratislava, Šamorín, Šaľa, Nitra, Modra, Kolíňany, Zemianske Sady, Košice

Technické zázemie:

vlastný certifikovaný software CSIS
 

Spolupráca a partnerstvo so zahraničnou inkasnou spoločnosťou KNP Financial Services